Basses de l’Albera

Espai natural format per un conjunt de petites basses, situades al peu del massís de l’Albera, sobre materials quaternaris i alimentades per aigua freàtica.

bases1

Les aigües dels estanys són distròfiques, riques en compostos húmics. Conserven un conjunt de biòtops molt rics i interessants de notable singularitat en aquest territori, com també sistemes limnològics de remarcable interès.

basses2

Les llacunes allotgen una flora i fauna molt riques amb algunes espècies molt rares a Catalunya i comunitats singulars respecte a les terres de l’entorn.

basses3

Sota el topònim dels Estanys de la Jonquera s’identifiquen els següents espais individuals:

  • Estany Petit
  • Prat Llong de Baix
  • Estany Gran
  • Estany Terra Negra
  • Prats o estany den Figa
  • Prats de mas Baleta
  • Estany de Baix

basses4

Les llacunes són una localitat important dins les vies migratòries que travessen els Pirineus com a àrea de refugi i repòs per a aus de pas per aquest territori.

La totalitat d’aquest espai del PEIN i una zona adjacent de pastures i prats humits foren declarats Reserva natural de fauna salvatge per l’Ordre de 23 de gener de 1996, amb una superfície de 68,5 hectàrees.

LA MEVA: si no ets de la zona, és difícil coincidir amb la presècia d’aigua a les basses.

FITXA TÈCNICA