Castell de Marzà

Castell de Marzà és un castell del municipi de Pedret i Marzà (Alt Empordà) declarat bé cultural d’interès nacional.

patrimoni.marza4

Situat dins del nucli urbà del poble de Marzà, a la part més elevada del petit pujol on s’estén la població.

patrimoni.marza5

Es tracta de les restes del recinte murat de l’antic castell de Marzà, les quals han quedat integrades en les construccions posteriors que ocupen actualment la vila. El recinte, originàriament de dimensions reduïdes, conserva diversos trams identificables.

patrimoni.marza2

A la part de tramuntana, delimitada pel carrer del Nord, es conserva una torre cilíndrica amb el basament atalussat i, a banda i banda, dos llenços de muralla amb el talús també ben marcat.

A la part est, a la plaça del Joc de la Pilota, hi ha un altre tram del recinte integrat en el mur perimetral d’una casa. En aquest cas, el parament es troba força degradat, ple de refeccions amb maó i rajol i arrebossat amb un revestiment de ciment.

patrimoni.marza3

El Castell termenat situat en aquesta població és documentat el 1288, en una compra de l’abat Ramon del monestir de Sant Pere de Roda, del castell d'”Amarsà” identificat ràpidament com el Castell de Marzà. Posteriorment queda enregistrat en un altre document del 1402 on el rei Martí, comte d’Empúries el menciona.

LA MEVA: restes de les muralles i torre, dins una petita població no gaire atractiva.

FITXA TÈCNICA

+monuments