Estany de Can Torrent

 

*Declarat Espais d’Interés Natural.

*Classificació d’espais naturals

L’Estany de can Torrent és un estany d’inundació temporal, que conserva aigua pràcticament tot l’any al sector principal, situat al nord-est, i s’estén fins a assolir una superfície molt superior a les èpoques molt plujoses.

patrimoni.cantorrent2

El conjunt de la zona humida ocupa una superfície de 6,38 Ha.

patrimoni.cantorrent3

Pel que fa a la vegetació, a l’estany hi ha un bosc de ribera molt ben constituït, dominat pel salze blanc (Salix alba) i el freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia). S’hi troba gatell (Salix cinerea subsp.oleifolia), om (Ulmus minor), pollancres (Populus nigra), etc. Destaca la presència d’un extens herbassar graminoide de jonca d’estany (Scirpus lacustris).

patrimoni.cantorrent1

En relació a la fauna, cal fer esment del tritó palmat (Lissotriton helveticus) i de dos crustacis força singulars: el copèpode Mixodiaptomus kupelwieseri i el cladòcer Tretocephala ambigua.

patrimoni.cantorrent4

L’Estany de Can Torrent, juntament amb l’estany de can Raba, el braç esquerre de l’illa del riu Tordera, l’estany de la Júlia i els Prats d’en Gai constitueixen l’espai del PEIN «Estanys de Tordera». Aquestes zones conserven petits estanyols propis de les planes al·luvials del riu Tordera, que són el testimoni actual d’antigues zones humides que devien ocupar una major extensió a la vall baixa de la Tordera, en contacte amb el seu delta.

LA MEVA: cal coincidir en temporades de pluges per que són estanys d’inundació temporal. Poca fauna.

FITXA TÈCNICA