Santuari del Collell

Santa Maria del Collell és una església i santuari del municipi de Sant Ferriol (la Garrotxa) inclòs en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Pertany a la parròquia de Sant Andreu del Torn.

patrimoni.cullell20

La tradició situa la fundació de la primera ermita en l’any 780. El Baró de Cartellà va donar una gran extensió de terreny, una part d’ell on hi ha actualment el santuari, amb la intenció que s’hi edifiqués una capella dedicada a la Verge després que un dels seus fills sortí refet d’una greu malaltia. Els goigs en honor a la Mare de Déu del Collell també ens ho indica: «Quan el segle octau finia, el Baró de Cartellà, a vostres peus se’n venia, per son fill salut lograr. En agraïment alçà, eixa capella emboscada».

patrimoni.cullell4

La mare de Déu del Collell va ser coronada canònicament l’any 1953. Va ser declarada Patrona del clergat gironí. El 25 d’octubre d’aquest any 1953 es van celebrar els actes de la declaració canònica amb una assistència d’unes 12.000 persones.

patrimoni.cullell1

patrimoni.cullell5

Originalment l’església del Collell disposava d’una sola nau coberta amb volta de canó apuntada i petits arcs faixons; a partir del segle XVI es portaren a terme moltes obres d’ampliació, unint una nau gòtica pel costat de tramuntana (1550-1570). Així mateix es va realitzar la porta (1670) obra del mestre gironí Llàtzer Cisterna: disposa d’uns grans basaments on es recolzen unes columnes amb el fust estriat i capitells ornats amb fulles d’acant, que sostenen un entaulament superior decorat amb motius vegetals i caps d’àngels amb fulles que els surten de la boca, tot coronat per un frontó.

patrimoni.cullell9

El Collell es va convertir en un gran centre de pelegrinatge. Diversos monarques i virreis afavorien amb la concessió de privilegis el culte al santuari, el primer d’ells va ser Ferran el Catòlic, que hi va fer una visita l’any 1495. Al llarg de la història, diferents Papes hi han concedit també privilegis espirituals; Innocenci VIII va ser el primer l’any 1487, fins a Pius XI. El gran nombre de visitants va provocar que el 1578 s’iniciessin diverses obres de millora. Es va construir una hostatgeria i s’amplià l’estructura de l’edifici amb diverses sales.

patrimoni.cullell7

Actualment es venera en un nou santuari iniciat l’any 1912 i enllestit l’any 1952. Aquesta basílica de grans dimensions va ser projectada per un antic alumne, l’arquitecte Josep Renom. És d’estil Neoromànic.

LA MEVA: molt conegut, interessant per les dimensions i per l’estil.

FITXA TÈCNICA